Naar de lijst

Dirk Van Der Maelen

Europees Parlement

Dirk duwt Europa

Tijdens mijn 30-jarige politieke loopbaan heb ik Europa zien veranderen. In de negentiger jaren kreeg het neoliberale discours, dat zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid duldt, de bovenhand. De heersende gedachte was dat economische groei automatisch tot een eerlijker verdeling van welvaart en welzijn zou leiden. Maar wat zien we vandaag? Multinationals betalen hun belastingen niet en settelen zich in de lidstaat die de meeste fiscale gunsten aanbiedt, de auto-industrie bedriegt haar klanten door zogezegd ‘propere’ auto’s op de markt te brengen die even vervuilend zijn als voorheen. De bankensector stortte door ongebreideld winstbejag in elkaar, maar de zware besparingen komen terecht op de nek van de Europese burger. De ongelijkheid is toegenomen. Het is daarom tijd om Europa om te vormen tot de politieke tegenmacht van de grote economische spelers en weer het welzijn van de bevolking centraal te plaatsen. Een strenge interventiepolitiek die het financiële verkeer onderwerpt aan controlemechanismen, fiscale achterpoortjes voor de grote bedrijven sluit en voor sociale bescherming voor arbeiders zorgt. Een Europese Unie met een sterke sociale bescherming en de zekerheid op een waardig loon en deftige arbeidsvoorwaarden.

Als overtuigd Europeaan ijver ik al lang voor een meer zelfstandig Europa dat een eigen plaats en rol opeist op het wereldtoneel. Ik pleit daarom voor een LAT-relatie met de VS: we doen enkel nog samen wat we samen willen doen. Trump wil China militair overtroeven en start een nieuwe kernwapenwedloop met Rusland. Europa mag daar niet in meegaan, moet gaan voor samenwerking in plaats van confrontatie en moet zich in de eerste plaats bekommeren om zijn achtertuin: het Midden-Oosten, Afrika en de relatie met oosterbuur Rusland. De kaarten voor een eigen Europese defensie hebben nog nooit zo goed gelegen. Ik pleit er al jaren voor. Momenteel besteden we onze defensiebudgetten per lidstaat afzonderlijk, zonder coherente visie gericht op grotere Europese autonomie. Laat ons die middelen efficiënter gebruiken en bundelen tot een slagkrachtige Europese defensie die kiest voor eigen wapensystemen (en dus niet voor Amerikaanse F 35's!) en zelf kan beslissen in welke conflicten het zich mengt en in welke niet.

Een Europa waarin ieder zijn eerlijke bijdrage levert, een sociaal Europa dat zijn werknemers beschermt en een Europa met lidstaten die samenwerken om de vrede ook in de toekomst te garanderen. Dat is de richting waarin ik Europa wil duwen.

Standpunten van
Dirk

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten