Naar de lijst

Tine Soens

Europees Parlement

Zekerheid.
Door Europa.
Voor iedereen.

Europa gaat vandaag nog te vaak over economie en centen. Over budgettaire orthodoxie, begrotingsdoelstellingen, over fiscale maatregelen hier en economische gunstmaatregelen elders. Zelden tot nooit gaat het over waar het écht om draait: de mensen. Over de aanpak van armoede, over degelijke publieke dienstverlening of sociale bescherming, over een ambitieus klimaatbeleid of over onze gezondheid. 

Wij aanvaarden niet dat begrotingsregels ervoor zorgen dat de uitkeringen in een lidstaat omlaag gaan en mensen in de armoede worden geduwd. Wij aanvaarden niet dat economische concurrentie de lonen en sociale bescherming van arbeiders onder druk zet en diezelfde arbeiders tegen elkaar uitspeelt. Wij aanvaarden niet dat multinationals aan fiscale shopping doen en schimmige constructies opzetten om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Wij aanvaarden niet dat de auto-industrie meer tijd en energie steekt in het ontwikkelen van sjoemelsoftware dan in het ontwerpen van schonere auto’s.

Wij kiezen voor een radicaal ander Europa. Een Europese Unie die het welzijn van de bevolking centraal plaatst. Met een sterke sociale zekerheid en de zekerheid op een waardig loon en deftige arbeidsvoorwaarden. Met een ambitieus klimaatplan, een duurzame industrie zonder vervuiling. Met een Europese kindergarantie, dat elk kind gratis en toegankelijke zorg, onderwijs en kinderopvang garandeert. Met een Europees minimumloon. Een Europa dat niet enkel investeert in de economie, maar meer dan ooit zorgt voor mens en milieu. Zo bieden we opnieuw zekerheid. Op een Europa dat werkt. Voor iedereen. 

Standpunten van
Tine

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten