Naar de lijst

Mohamed Adahchour

Kamer - Brussel

Met iedereen samen

Mohamed Adachour is 45 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is opgeleid als verzekeringsagent en werkt als risicobeheerder bij een verzekeringsmaatschappij. In zijn vrije tijd doet hij aan spinning. Lezen en reizen geven hem energie en bij zijn familie kan hij zich herbronnen.Hij woont in Scheut, de wijk in Anderlecht waar mensen uit alle culturen samenleven. Daar wil hij op inzetten: een samenleving waar iedereen zich goed voelt. Hij vindt dat politici dichter bij de mensen moeten staan, ze moeten luisteren naar de mensen en niet een keer om de zoveel jaar vragen om hun steun bij een stembusgang. Mohamed zegt daarover: ‘We leven in moeilijke tijden: mensen komen niet meer rond, onze aarde warmt op met catastrofale gevolgen, jongeren vinden geen werk.’ Reden genoeg, vindt Mohamed Adachour om zich politiek te engageren: ons klimaat vraagt al onze aandacht, we moeten zorgen voor gezonde lucht, betere voeding, een meer efficiënte manier om ons te verplaatsen en te wonen. Kortom: beter leven met minder stress. 

Standpunten van
Mohamed

Mohamed komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Hij wil meer solidariteit en gelijkheid in onze samenleving. Mohamed staat op de … plaats voor de kamer.

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten