Naar de lijst

Lydia Dujardin-Desloover

Kamer - Brussel

Zekerheid.
Voor iedereen.

Lydia Dudjardin-Desloover is sinds december vorig jaar Schepen van Sociale Cohesie, Religies, Nederlandstalige aangelegenheden, Patrimonium, Erfgoed, Cultuur, Onderwijs, Bibliotheekwezen, Kinderdagverblijven in St-Joost-ten-Node. 

Ze woont met haar echtgenoot, Paul Dujardin en haar kinderen in St-Joost vlakbij Kruidtuin. Lydia is een geboren en getogen Brusselaar. Ze is onderneemster, heeft het succesvolle bedrijf Masda/ Sonicville opgericht in 1999, dat gevestigd is in Koekelberg. Haar kinderen zeggen vaak: ons moeder? Die krijgt dingen gedaan. En dat is zo. Als ze ergens in gelooft,  gaat ze er 200 procent voor. 


Lydia Dujardin-Desloover staat op de vijfde plaats op de gezamenlijke lijst van PS en sp.a. Door deze samenwerking heeft ze al Nederlandstalige Brusselaar een goede kans om verkozen te geraken in de Kamer.   

Standpunten van
Lydia

Lydia Dujardin-Desloover zet zich in voor een goede sociale bescherming voor iedereen, ook voor kunstenaars, zelfstandigen en freelancers. Ze wil een bruggenbouwer zijn, tussen jong en oud, arm en rijk, Nederlandstaligen en Franstaligen.

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten