Naar de lijst

Lydia Dujardin-Desloover

Kamer - Brussel

Zekerheid.
Voor iedereen.

Lydia Dudjardin-Desloover is sinds december vorig jaar Schepen van Sociale Cohesie, Religies, Nederlandstalige aangelegenheden, Patrimonium, Erfgoed, Cultuur, Onderwijs, Bibliotheekwezen, Kinderdagverblijven in St-Joost-ten-Node. 

Ze woont met haar echtgenoot, Paul Dujardin en haar kinderen in St-Joost vlakbij Kruidtuin. Lydia is een geboren en getogen Brusselaar. Ze is onderneemster, heeft het succesvolle bedrijf Masda/ Sonicville opgericht in 1999, dat gevestigd is in Koekelberg. Haar kinderen zeggen vaak: ons moeder? Die krijgt dingen gedaan. En dat is zo. Als ze ergens in gelooft,  gaat ze er 200 procent voor. 


Lydia Dujardin-Desloover staat op de vijfde plaats op de gezamenlijke lijst van PS en sp.a. Door deze samenwerking heeft ze al Nederlandstalige Brusselaar een goede kans om verkozen te geraken in de Kamer.   

Standpunten van
Lydia

Lydia Dujardin-Desloover zet zich in voor een goede sociale bescherming voor iedereen, ook voor kunstenaars, zelfstandigen en freelancers. Ze wil een bruggenbouwer zijn, tussen jong en oud, arm en rijk, Nederlandstaligen en Franstaligen.

Investeren

Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement haalt. Een sterke en efficiënte overheid moet nu slim investeren én hervormen. Niet alleen om het klimaat of die files aan te pakken, maar ook om de economie volop te doen draaien en zo te sparen voor de toekomst.

Rendement

Als we samen investeren in de welvaart van morgen, dan moet het rendement van die investeringen gaan naar iedereen die het land draaiende houdt, iedereen die mee bouwt.
Rendement in de vorm van koopkracht, goed draaiende publieke diensten en een sterke sociale becherming.

Fiscaal Pact

Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert, nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt, begint bij een fair belastingsysteem. Een belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op gelijke manier behandelt en zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert

Ontdek alle standpunten