Naar de lijst

Myriam Giebens

Kamer - Limburg

Voor een sterke Limburgse vertegenwoordiging.

“Mensen in armoede, onbetaalbare facturen voor water of elektriciteit…kan toch niet in onze welvaartstaat!”. Eén woord volstaat om duidelijk te maken waarom Myriam Giebens ooit in de politiek stapte: onrechtvaardigheid. Aldus de reden waarom de schepen van de stad Maaseik ook jarenlang in de weer is bij het ziekenfonds. 

Myriam stelde vast hoe kinderen in kansarmoede worden geboren om later tegen een steeds grotere kloof tussen arm en rijk aan te kijken. “Politiek, dat doe je niet voor je zelf, dat doe je voor de man in de straat.”, als socialiste weet ze dat een eerlijke kans begint bij betaalbare zorg, leefbare pensioenen en basisvoorzieningen die geen luxeproducten mogen zijn. 

Limburg heeft sterke vertegenwoordigers nodig in het parlement. Het woord Limburg ontbreekt in te veel belangrijke dossiers en Myriam roept politici over de partijgrenzen heen samen de belangen van de Limburger te verdedigen in Brussel. Uit de mond van de gewone man tot beleidsmiddens in Brussel, voor Myriam dezelfde taal. Die van het volk…

Standpunten van
Myriam

Investeren

Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement haalt. Een sterke en efficiënte overheid moet nu slim investeren én hervormen. Niet alleen om het klimaat of die files aan te pakken, maar ook om de economie volop te doen draaien en zo te sparen voor de toekomst.

Rendement

Als we samen investeren in de welvaart van morgen, dan moet het rendement van die investeringen gaan naar iedereen die het land draaiende houdt, iedereen die mee bouwt.
Rendement in de vorm van koopkracht, goed draaiende publieke diensten en een sterke sociale becherming.

Fiscaal Pact

Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert, nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt, begint bij een fair belastingsysteem. Een belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op gelijke manier behandelt en zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert

New Social Deal

Lees de volledige New Social Deal hier.

Ontdek alle standpunten