Naar de lijst

Myriam Giebens

Kamer - Limburg

Voor een sterke Limburgse vertegenwoordiging.

“Mensen in armoede, onbetaalbare facturen voor water of elektriciteit…kan toch niet in onze welvaartstaat!”. Eén woord volstaat om duidelijk te maken waarom Myriam Giebens ooit in de politiek stapte: onrechtvaardigheid. Aldus de reden waarom de schepen van de stad Maaseik ook jarenlang in de weer is bij het ziekenfonds. 

Myriam stelde vast hoe kinderen in kansarmoede worden geboren om later tegen een steeds grotere kloof tussen arm en rijk aan te kijken. “Politiek, dat doe je niet voor je zelf, dat doe je voor de man in de straat.”, als socialiste weet ze dat een eerlijke kans begint bij betaalbare zorg, leefbare pensioenen en basisvoorzieningen die geen luxeproducten mogen zijn. 

Limburg heeft sterke vertegenwoordigers nodig in het parlement. Het woord Limburg ontbreekt in te veel belangrijke dossiers en Myriam roept politici over de partijgrenzen heen samen de belangen van de Limburger te verdedigen in Brussel. Uit de mond van de gewone man tot beleidsmiddens in Brussel, voor Myriam dezelfde taal. Die van het volk…

Standpunten van
Myriam

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten