Naar de lijst

Tony Coonen

Kamer - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

Zeg maar gewoon Tony tegen de man die na al die jaren van sociale dienstbaarheid en als drijvende kracht van De Voorzorg weet wat het is om verantwoordelijkheid te nemen. Niet eenvoudig als je elke dag in de weer bent voor het welzijn van duizenden medewerkers en nog veel meer gewone Limburgers. Da’s anno 2019 geen sinecure want juist in deze dagen van dreigende armoede, milieuzorgen en de strijd om gelijke kansen vraagt Tony zekerheid voor ons allemaal. Eerlijke lonen, zekerheid over betaalbare zorg en medicijnen, , solidariteit tussen rijk en minder rijk, een betaalbaar leven voor iedereen. Of waarom een socialist vandaag maar beter waakzaam kan zijn. Dreigende problemen, moeilijke tijden? “En toch probeer ik overal schoonheid te zien, moet er liefde zijn voor de anderen.”. Verrassende taal voor iemand van de actie? Juist niet, laat een grote, sociale motor als Tony nu juist op sociale brandstof draaien, laat Tony nu juist de man zijn die wil verbinden in een tijd dat kwaadsprekers dat graag anders zien…

Standpunten van
Tony

Investeren

Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement haalt. Een sterke en efficiënte overheid moet nu slim investeren én hervormen. Niet alleen om het klimaat of die files aan te pakken, maar ook om de economie volop te doen draaien en zo te sparen voor de toekomst.

Rendement

Als we samen investeren in de welvaart van morgen, dan moet het rendement van die investeringen gaan naar iedereen die het land draaiende houdt, iedereen die mee bouwt.
Rendement in de vorm van koopkracht, goed draaiende publieke diensten en een sterke sociale becherming.

Fiscaal Pact

Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert, nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt, begint bij een fair belastingsysteem. Een belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op gelijke manier behandelt en zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert

New Social Deal

Lees de volledige New Social Deal hier.

Ontdek alle standpunten