Naar de lijst

Tony Coonen

Kamer - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

Zeg maar gewoon Tony tegen de man die na al die jaren van sociale dienstbaarheid en als drijvende kracht van De Voorzorg weet wat het is om verantwoordelijkheid te nemen. Niet eenvoudig als je elke dag in de weer bent voor het welzijn van duizenden medewerkers en nog veel meer gewone Limburgers. Da’s anno 2019 geen sinecure want juist in deze dagen van dreigende armoede, milieuzorgen en de strijd om gelijke kansen vraagt Tony zekerheid voor ons allemaal. Eerlijke lonen, zekerheid over betaalbare zorg en medicijnen, , solidariteit tussen rijk en minder rijk, een betaalbaar leven voor iedereen. Of waarom een socialist vandaag maar beter waakzaam kan zijn. Dreigende problemen, moeilijke tijden? “En toch probeer ik overal schoonheid te zien, moet er liefde zijn voor de anderen.”. Verrassende taal voor iemand van de actie? Juist niet, laat een grote, sociale motor als Tony nu juist op sociale brandstof draaien, laat Tony nu juist de man zijn die wil verbinden in een tijd dat kwaadsprekers dat graag anders zien…

Standpunten van
Tony

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten