Naar de lijst

Maurice Webers

Kamer - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

“Weet je wat het is? In Antwerpen of Gent denken ze volgens mij dat hier geen problemen zijn. Dat Limburgers brave mensen zijn die lekkere taarten bakken…”. Laat ons duidelijk zijn: Maurice Webers is een fervent humorist maar na een fraaie loopbaan weet de populairste man van Beringen waar hij het over heeft. Want, de socialistische vlam is nog altijd niet gedoofd. Als antigif tegen te veel populistische kreten staat Maurice voor eerlijke kansen voor iedereen, mensen verbinden door elkaar te leren kennen. Als beleidsman in een grote mijngemeente verzekert Maurice beleidsmensen tot in allen hoeken van het land dat wij Limburgers een voorbeeld zijn, want hoe boeken wij beter resultaten met schaarse middelen? Misschien omdat zijn overtuiging groter is dan de hindernissen die hem uit Brussel worden opgedrongen? Wie gaat dat ginder vertellen? Wie heeft genoeg ervaring om te weten dat de Limburgers te vaak stiefmoederlijk worden behandeld? Dat Vlaanderen groter is dan Gent, Antwerpen en Mechelen? “Bij ons in de mijn was iedereen gelijk, zag iedereen zwart.” klinkt de oude, Limburgse wijsheid bij Maurice. We zien de verbaasde gezichten al op de banken van het parlement…


Standpunten van
Maurice

Investeren

Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement haalt. Een sterke en efficiënte overheid moet nu slim investeren én hervormen. Niet alleen om het klimaat of die files aan te pakken, maar ook om de economie volop te doen draaien en zo te sparen voor de toekomst.

Rendement

Als we samen investeren in de welvaart van morgen, dan moet het rendement van die investeringen gaan naar iedereen die het land draaiende houdt, iedereen die mee bouwt.
Rendement in de vorm van koopkracht, goed draaiende publieke diensten en een sterke sociale becherming.

Fiscaal Pact

Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert, nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt, begint bij een fair belastingsysteem. Een belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op gelijke manier behandelt en zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert

New Social Deal

Lees de volledige New Social Deal hier.

Ontdek alle standpunten