Naar de lijst

Rodney Talboom

Vlaams Parlement - Antwerpen

Zekerheid.
Voor Iedereen.

Als kind van de Rupelstreek uit een arbeidersgezin, vecht ik bij de vakbond voor meer en betere jobs, deftige verloning en werkbaar werk. Koopkracht, betaalbare zorg, kwalitatief onderwijs, een sociaal vangnet bij pech: daarvoor zal ik mij altijd engageren

Standpunten van
Rodney

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten