Naar de lijst

Kelia Kaniki Masengo

Vlaams Parlement - Antwerpen

Zekerheid.
Voor Iedereen.

Ik ben Kelia, een trotse Belgisch-Congolese vrouw. Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben ik politiek actief. Ik geloof in een warme en open samenleving waarin elke gemeenschap gehoord wordt. Als ik rond me kijk dan vind ik de realiteit van onze samenleving te weinig terug op niveaus waar beslissingen worden genomen. Met mijn kandidatuur wil ik hier verandering in brengen. Hiervoor heb ik jouw  steun en jouw stem nodig op zondag 26 mei. Je vindt me op plaats 7 voor het Vlaams Parlement.

Standpunten van
Kelia

De thema’s die me nauw aan het hart liggen zijn geboorteverlof, mediawijsheid en praktijktesten tegen discriminatie en racisme.

Vaders en meeouders hebben recht om vanaf het prille begin mee voor hun kinderen te zorgen. Daarom lanceer ik een petitie voor de uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meeouders naar 20 dagen. Vaders en meeouders krijgen zo de kans om een meer intieme band op te bouwen met hun kinderen. Het zorgt er ook voor dat mama’s na de bevalling beter en sneller kunnen herstellen

In onze snel veranderende samenleving worden we zo goed als 24/24 via meerdere kanalen overspoeld door allerlei informatie. Om er de weg bij kwijt te raken. We zorgen ervoor dat iedereen de kennis, vaardigheden en attitudes bezit om berichten van online als offline media kritisch te lezen. Mensen moeten ondersteund worden in het verkrijgen van toegang tot de digitale wereld en het daarbij ontwikkelen en bijschaven van mediawijsheid.

Racisme en ongelijkheid zijn structureel ingebed in onze maatschappij. In sommige gevallen is het ongrijpbaar. Door o.a. het opzetten van praktijktesten op de woning- en arbeidsmarkt wordt onrecht zichtbaar gemaakt. Een eerste stap is gezet door het invoeren van mystery calls. Deze kunnen echter enkel ingezet worden wanneer er reeds bewijs van discriminatie is. Een maat voor niets. Onze overheid heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om discriminatie aan te pakken en te zorgen voor gelijke toegang tot de woning- en arbeidsmarkt voor iedereen. Daarom strijd ik voor een zinvol gebruik van praktijktesten, waarbij we racisme en ongelijkheid echt de wereld uit helpen.

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten