Naar de lijst

Alan De Bruyne

Vlaams Parlement - Brussel

one.
brussels.
Een stad voor iedereen

Alan De Bruyne is diversiteitsconsulent. Al 15 jaar coacht hij wereldwijd rond inclusie en diversiteit. Alan heeft in Brussel de jaarlijkse Gay Pride mee uitgebouwd en vorm gegeven tot een feest voor alle Brusselaars. Hij is een onafhankelijke kandidaat op de one.brussels-lijst en staat voor PISDD: Progressief, Inclusief, Solidair, Diversiteit en Duurzaam. Hij wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen hoort er bij. Dat is voor hem inclusie. Daar wil hij zich voor inzetten. Op alle niveaus in Brussel. Alan is al 10 jaar samen met de Belgo-Braziliaanse zanger Leonardo Alan. Voor hem mag de Leopold II laan Avenue Lumumba worden.

Standpunten van
Alan

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten