Naar de lijst

Robert Delathouwer

Vlaams Parlement - Brussel

one.
brussels.
Een stad voor iedereen

Iemand die in 2010 de titel ‘moustache van Brussel’ droeg, kan alleen maar een aanwinst zijn voor de one.brussels-ploeg. Robert Delathouwer studeerde criminologie en is gewezen staatssecretaris voor sp.a. Hij is ook 27 jaar lang schepen geweest in Koekelberg. Na zijn politiek carrière ging hij aan de slag bij de provincie Vlaams-Brabant als burenbemiddelaar. Ondertussen is hij gepensioneerd, maar dat neemt niet weg dat hij stil is blijven zitten. Hij is voorvechter van het Brussels dialect en actief bij het volkstejoêter en be.brusseleir.  Als je hem vraagt waarom hij voor one.brussels kiest, dan zegt hij klaar en duidelijk: ‘Hannelore en sp.a’.

Standpunten van
Robert

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten