Naar de lijst

Erika Princen

Vlaams Parlement - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

“Noem mij geen politicus, ik probeer gewoon iemand te zijn met het hart op de juiste plaats.” Die plaats is links, de kleur is rood en de missie wordt bepaald door de vele mensen die Erika elke dag over de vloer krijgt. Als gewezen OCMW-voorzitster maar vooral als sociaal-bezige bij kennen de mensen intussen de weg naar huize Princen. Vanuit haar eigenste Heers bindt Erika elke dag de strijd aan met de verdoken armoede in ons schijnbaar zo welvarend Limburg. Of waarom de ‘dochter van veldwachter Princen’ zich samen met haar makkers van de Weggeefwinkel inzet voor de ophaling en bevoorrading van de Weggeefwinkel. Armoede en zeker voor kinderen is anno 2019 immers onaanvaardbaar. Aldus het Zuid-Limburgse motto dat tot ver daarbuiten mag geweten zijn.

Standpunten van
Erika

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten