Naar de lijst

Kelly Meykens

Vlaams Parlement - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

Van praktijk naar politiek, van dagelijkse zorgverlening tot regelgeving, van haar job als logopediste tot politiek engagement. Het is maar één logische stap als je Kelly Meykens heet. Opgegroeid in de schaduw van de Beringse mijn kwam Kelly als vanzelf terecht in een multiculturele omgeving. Hebben zwartkijkers het intussen over ‘de historische erfenis van een mijngemeente’, niet zo voor Kelly. Als zorgverlener ervaart ze elke dag hoe gewone mensen moeten afrekenen met een kille wetgever uit Brussel. Klinkt “Mensvriendelijke politiek leidt tot een mensvriendelijke samenleving” als een holle kreet, niet zo uit de mond van wie te maken krijgt met de gevolgen van taalachterstand, onoverzichtelijke regels en armoede. Voor Kelly is er maar één manier om drempels richting onderwijs, taal en zorg te slopen. Werkbare en sociaal rechtvaardige regels, ideeën of projecten kunnen alleen hun oorsprong vinden bij wie elke dag met beide voeten in de praktijk staat. Sprak daar iemand van een ivoren toren in de Brusselse Wetstraat? Verleden tijd, als je het Kelly vraagt.

Standpunten van
Kelly

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten