Naar de lijst

Gerard Stassen

Vlaams Parlement - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

“Enkele generaties terug moest mijn grootvader, als kind,  nog gaan bedelen om de hongerige maagjes van zijn broers en zusjes te kunnen vullen. Mijn vader werkte vanaf zijn 14 jaar nog zes dagen op zeven om zijn gezin draaiend te houden.Vandaag hebben we het goed, maar we mogen niet vergeten waar we vandaan komen, wat het socialisme voor ons heeft gedaan…”. Samengevat, wie in een arbeidersgezin is geboren weet waarom sociaal gedrevenen altijd waakzaam moeten zijn. Als Tongers beleidsman, meer nog als drijvende kracht achter de dienstverlening van de Voorzorg weet Gerard dat er ook vandaag nog te veel verdoken armoede op de loer ligt. Zelfs in ons eigenste Limburg. Waarom beleidsmensen er steeds in slagen besparingen en facturen door te rekenen naar zieken, sociaal zwakkeren, gewone mensen? Het lijkt een raadsel maar Gerard blijft juist daarom niet bij de pakken zitten. Wie aan onze sociale verworvenheden raakt treft de verkeerde mensen. Laat Gerard Stassen nu juist die mensen in zijn rode hart dragen…

Standpunten van
Gerard

Investeren

Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement haalt. Een sterke en efficiënte overheid moet nu slim investeren én hervormen. Niet alleen om het klimaat of die files aan te pakken, maar ook om de economie volop te doen draaien en zo te sparen voor de toekomst.

Rendement

Als we samen investeren in de welvaart van morgen, dan moet het rendement van die investeringen gaan naar iedereen die het land draaiende houdt, iedereen die mee bouwt.
Rendement in de vorm van koopkracht, goed draaiende publieke diensten en een sterke sociale becherming.

Fiscaal Pact

Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert, nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt, begint bij een fair belastingsysteem. Een belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op gelijke manier behandelt en zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert

New Social Deal

Lees de volledige New Social Deal hier.

Ontdek alle standpunten