Naar de lijst

Gerard Stassen

Vlaams Parlement - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

“Enkele generaties terug moest mijn grootvader, als kind,  nog gaan bedelen om de hongerige maagjes van zijn broers en zusjes te kunnen vullen. Mijn vader werkte vanaf zijn 14 jaar nog zes dagen op zeven om zijn gezin draaiend te houden.Vandaag hebben we het goed, maar we mogen niet vergeten waar we vandaan komen, wat het socialisme voor ons heeft gedaan…”. Samengevat, wie in een arbeidersgezin is geboren weet waarom sociaal gedrevenen altijd waakzaam moeten zijn. Als Tongers beleidsman, meer nog als drijvende kracht achter de dienstverlening van de Voorzorg weet Gerard dat er ook vandaag nog te veel verdoken armoede op de loer ligt. Zelfs in ons eigenste Limburg. Waarom beleidsmensen er steeds in slagen besparingen en facturen door te rekenen naar zieken, sociaal zwakkeren, gewone mensen? Het lijkt een raadsel maar Gerard blijft juist daarom niet bij de pakken zitten. Wie aan onze sociale verworvenheden raakt treft de verkeerde mensen. Laat Gerard Stassen nu juist die mensen in zijn rode hart dragen…

Standpunten van
Gerard

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten