Naar de lijst

Carla Verbruggen

Vlaams Parlement - Limburg

Zekerheid.
Voor iedereen.

“Kom op man, is het anno 2019 normaal dat ouderen of mensen met een handicap op een wachtlijst voor 12 of 15 jaar staan?”. Beste Carla uit Riemst (geboren in Beringen) dat vinden ook wij dus niet normaal. En, we begrijpen de verontwaardiging bij het diensthoofd van de Zorgkas van ziekenfonds De Voorzorg. Zij heeft immers dagelijks te maken met de kern van de zaak. Dat is: ieders bijdrage herverdelen naar wie het hard nodig heeft. Solidariteit met langdurig zieken, ernstig zorgbehoevenden en ouderen is een dagelijkse opdracht maar voor Carla staat er vandaag meer op het spel. Kinderbijslag, betaald verlof, normale werkuren…allemaal zaken die wij vanzelfsprekend vinden en aan de inzet van socialisten te danken hebben. Laten we die verworvenheden verder uithollen? “Allemaal niets mee te maken” lijkt de gemakkelijkste boodschap voor een koud, rechts beleid maar Carla blijft waakzaam. Socialist zijn, het is elke dag knokken. Iemand in het hoekje waar de klappen vallen? Geef het nooit op, er liggen ergens kansen voor je klaar! De weg daar naartoe? Daar hebben we mensen als Carla voor.

Standpunten van
Carla

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten