Naar de lijst

Bertrand Vrijens

Vlaams Parlement - Oost-Vlaanderen

Zekerheid.
Voor iedereen.

Als gewezen schepen van Cultuur (12 jaar), huidig voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad en van Erfgoed Viersprong, wil ik mij volop inzetten voor de sportclubs, culturele- seniorenverenigingen en de jeugdbewegingen. Zij verdienen een degelijke accommodatie en financiële ondersteuning . Ook ons erfgoed moet verder ontsloten worden, en dankzij de professionele ondersteuning van de erfgoedcellen wil ik ervoor zorgen dat dit voor iedereen toegankelijk is!

Standpunten van
Bertrand

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten