Naar de lijst

Emine Gül Isci

Vlaams Parlement - Oost-Vlaanderen

Zekerheid.
Voor iedereen.

Samen met jou wil ik dat ons onderwijs terug “Wijs” wordt en dat iedereen zekerheid heeft op gelijke kansen.  

Hoe wil ik dit doen? Wel u geeft mij een stem in het parlement en ik ijver voor:

•    Meer middelen voor onderwijs

•    Meer middelen om het M-decreet te doen werken

•    Invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs

•    Verlaging van de planlast voor leerkrachten

•    Een minimumpensioen van 1500 euro

•    Eerlijke bijdrage van multinationals

•    Meer inspanningen voor een duurzame toekomst

#komafmetarmoede

#NieuweStrijd

#MaakOnderwijsterugWijs

Standpunten van
Emine Gül

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten