Naar de lijst

Patrick Roose

Vlaams Parlement - West-Vlaanderen

Zekerheid.
Voor iedereen.

Schepen van Publieke Ruimte (openbare werken, mobiliteit, groenonderhoud, begraafplaatsen, klimaat, meldingspunt, ICT) te Menen sedert 2 januari
Burgerlijk ingenieur bij Infrabel, verantwoordelijk voor Back Office ICT
Bestuurder Bond Moyson West-Vlaanderen
Lokaal aanspreekpunt voor Samen Sterker
Samenwonend met Caroline Garreyn en vader van Nore & Louis


Waarom sp.a?

De enige partij die er resoluut voor kiest om iedereen er echt op vooruit te laten gaan. Samen sterker bereiken we meer dan het individualisme waarbij de ongelijkheid steeds maar toeneemt.

Politieke dada?

Als iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en ter beschikking stelt van anderen, dan zal de maatschappij in haar geheel warmer worden.

Waarom Patrick?

Ik zoek steeds naar oplossingen in plaats van naar conflicten. Menen leerde me al kennen als een schepen die graag luistert naar iedereen zodat we op basis van alle argumenten gefundeerde beslissingen nemen en tot gedragen acties komen. Als schepen van mobiliteit en klimaat kan ik enkel maar oproepen dat Vlaanderen best stopt met lanterfanten en tot actie komt.

Standpunten van
Patrick

Investeren

Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement haalt. Een sterke en efficiënte overheid moet nu slim investeren én hervormen. Niet alleen om het klimaat of die files aan te pakken, maar ook om de economie volop te doen draaien en zo te sparen voor de toekomst.

Rendement

Als we samen investeren in de welvaart van morgen, dan moet het rendement van die investeringen gaan naar iedereen die het land draaiende houdt, iedereen die mee bouwt.
Rendement in de vorm van koopkracht, goed draaiende publieke diensten en een sterke sociale becherming.

Fiscaal Pact

Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert, nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt, begint bij een fair belastingsysteem. Een belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op gelijke manier behandelt en zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert

Ontdek alle standpunten