Naar de lijst

Patrick Roose

Vlaams Parlement - West-Vlaanderen

Zekerheid.
Voor iedereen.

Schepen van Publieke Ruimte (openbare werken, mobiliteit, groenonderhoud, begraafplaatsen, klimaat, meldingspunt, ICT) te Menen sedert 2 januari
Burgerlijk ingenieur bij Infrabel, verantwoordelijk voor Back Office ICT
Bestuurder Bond Moyson West-Vlaanderen
Lokaal aanspreekpunt voor Samen Sterker
Samenwonend met Caroline Garreyn en vader van Nore & Louis


Waarom sp.a?

De enige partij die er resoluut voor kiest om iedereen er echt op vooruit te laten gaan. Samen sterker bereiken we meer dan het individualisme waarbij de ongelijkheid steeds maar toeneemt.

Politieke dada?

Als iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en ter beschikking stelt van anderen, dan zal de maatschappij in haar geheel warmer worden.

Waarom Patrick?

Ik zoek steeds naar oplossingen in plaats van naar conflicten. Menen leerde me al kennen als een schepen die graag luistert naar iedereen zodat we op basis van alle argumenten gefundeerde beslissingen nemen en tot gedragen acties komen. Als schepen van mobiliteit en klimaat kan ik enkel maar oproepen dat Vlaanderen best stopt met lanterfanten en tot actie komt.

Standpunten van
Patrick

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten