Vormingen
Zaterdag 6 maart - 9u30 - Online

Binnenkort lanceren we een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. Aansluitend daarop tonen we hoe je deze op de beste manier kan gebruiken in je lokale visuals. We werken hiervoor met het programma Canva.

Nog nooit van Canva gehoord? Wil je de basis onder de knie krijgen en straks de beste start maken met de nieuwe huisstijl? Dan is de sessie iets voor!

Inschrijvingen: https://app.livestorm.co/vooruit/start-to-canva?type=detailed

Doelpubliek: facebookbeheerders en communicatieverantwoordelijken


Maandag 22 maart - 18u - Online

Zaterdag 10 april - 11u30 - Online

Donderdag 22 april - 19u30 - Online

Een nieuwe nieuwe naam, een nieuwe huisstijl… dat wil ook zeggen een nieuwe website. In deze sessie tonen we je hoe je jullie afdelingspagina helemaal op punt kan zetten, wat de verschillende mogelijkheden zijn met de nieuwe website en hoe jouw afdelingspagina actief kan houden!

Inschrijvingen: https://app.livestorm.co/vooruit/aan-de-slag-met-je-afdelingswebsite?type=detailed

Doelpubliek: Communicatieverantwoordelijken afdeling


Zaterdag 27 maart - 9u30 - Online

Dinsdag 20 april - 19u30 - Online

Woensdag 19 mei - 19u30 - Online

Een nieuwe naam wil zeggen een nieuwe huisstijl.

In deze sessie stellen we graag het nieuwe regieboek voor met daarin de verschillende lettertypes, elementen, kleuren,... Kortom alle afspraken om volledige mee te zijn met “Vooruit”. Aansluitend tonen we hoe je deze op een correcte manier kan toepassen in het lay - out programma van Canva!

Inschrijvingen: https://app.livestorm.co/vooruit/vorming-nieuwe-huisstijl-in-canva

Doelpubliek: Communicatieverantwoordelijken afdeling met een basiskennis Canva.


Reeks 1: maandag 10 en 24 mei - 19u30 - Online

Reeks 2: woensdag 9 en 23 juni - 19u30 - Online


Weet je niet hoe jij moet beginnen aan het schrijven voor het publiek?
Of krijg je alleen maar knikkende knieën als je een micro in de hand krijgt?

In dit traject leren we jou de nodige skills in combinatie met persoonlijke ondersteuning.
Sessie 1: De nodige tips en tricks om op een goede manier een speech op te bouwen. 

Na deze sessie krijg je de opdracht om op basis van de opgedane kennis een speech uit te schrijven. In een één-op-één gesprek bespreken we deze speech en geven we de nodige feedback. Je voorziet ook tijd om met deze feedback aan de slag te gaan en zo je speech te herwerken. 

Sessie 2: Een aantal mensen brengt hun speech tijdens deze sessie. Na elke speech geven we de nodige tips rond spreken voor publiek.

Aaron Ooms begeleidt deze sessie, ondersteund door enkele afdelingscoaches voor de persoonlijke begeleiding.

Inschrijvingen: https://forms.gle/B8mHxXo47YVDW1gU9

Doelpubliek: burgemeester, schepenen en voorzitters

Opgelet: plaatsen zijn beperkt, slechts 1 persoon per afdeling.
Hou bij je inschrijving ook rekening mee dat bij de sessie ook een opdracht hoort en je daar de nodige tijd moet voor voorzien! We verwachten hierin een actieve deelname van elke deelnemer.
Het is verplicht het volledige traject te volgen.
AFGELOPEN SESSIES

PRAKTIJKTESTEN


Wij treden hard op tegen alle vormen van discriminatie zoals racisme, discriminatie van mensen met een beperking of een laag inkomen, oudere werknemers, van vrouwen, homohaat, islamofobie, etc. Daarom willen wij praktijktesten die discriminatie op de arbeids-en woningmarkt aanpakken.

We starten met het verhaal van Brahim. Waarna Pieter-Paul Verhaeghe zijn onderzoek op de professionele huurwoningmarkt in Antwerpen nader toelicht. Dan zal Antwerpse schepen voor gelijke kansen, inburgering & integratie Karim Bachar de mogelijke oplossingen voorstellen. Vlaams volksvertegenwoordiger Maxim Veys zal uitweiden over hoe de Vlaamse overheid ondersteuning kan bieden, terwijl Anja Vanrobaeys het federale luik zal toelichten.

De opname van de sessie kan je hier bekijken 

REMI

REMI is het best beschikbare instrument binnen het lokaal sociaal beleid om de maandelijkse uitgaven van een cliënt te berekenen. Op basis van een correcte berekening van de vaste uitgaven, toekomstige voorzieningen, leefgeld,… bekijken we met REMI of de cliënt voldoende heeft om een menswaardig leven te leiden. Deze toepassing zal gratis aangeboden worden door de federale overheid aan de lokale besturen.

Vicky Reynaert (Federaal parlementslid) vertelt je er samen met onze studiedienst alles over tijdens dit online webinar. Aansluitend brengt Phlippe De Coene (Schepen in Kortrijk) je de dagdagelijkse toepassing van REMI in zijn stad. We sluiten de sessie af met een vragenrondje.

De opname van de sessie kan je hier bekijken.


REGIOVORMING

De Vlaamse regering zet in op regiovorming. In haar kadernota deelt de Vlaamse regering Vlaanderen op in 13 referentieregio’s.

Maar wat is zo’n referentieregio juist? En wat betekent dit voor jouw gemeente? Hoe gaan we hier als partij mee om?

Kurt De Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, geeft toelichting bij de kadernota en beantwoordt al jullie vragen.

De opname van de sessie kan je hier bekijken.


RIOLERINGEN

Een reportage op de VRT haalde de problematiek rond de rioleringen in Vlaanderen naar boven.  Wat is er aan de hand? Kan er een inhaalbeweging gemaakt worden? Hoe kan jij in je gemeente ervoor zorgen dat iedereen aangesloten wordt op riolering?

Wim Van Gils, bekend uit de bewuste Pano-reportage voor de Minaraad, schetst ons de problematiek in Vlaanderen.  Schepen van Openbare Werken Johan Servé, uit Halle, waar de laatste jaren een inhaalbeweging werd verricht, vertelt ons de praktische kant van het verhaal, vanuit zijn ervaring uit de praktijk. Uiteraard maken we tijd voor je vragen.

De opname van de sessie kan je hier bekijken.VEELGESTELDE VRAGEN: 

 

VRAAG: Krijg ik na de sessie ook de opname?
Elke sessie wordt opgenomen en automatisch na de sessie toegestuurd. Ook als je door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kon zijn krijg je een replay.


VRAAG: Ik kan er niet bij zijn, maar heb wel interesse in de inhoud?
Bij de meeste vormingen hoort een infopakket. Via je afdelingscoach kan je deze opvragen.
Na de vorming kan je de opname ook hier herbekijken.


VRAAG: De sessie is enkel voor mandatarissen. Ik ben geen mandataris, maar wil toch graag inschrijven. Kan dit?
Bij elke sessie bepalen we een doelstelling en een specifieke werkvorm. Vanuit die keuzes bepalen we ook wie ideaal gezien in deze sessie aanwezig is. We doen dit zeer bewust om de beste ondersteuning te bieden en maximaal aan de verwachtingen te voldoen.
We vragen jou dus om enkel in te schrijven bij het juist doelpubliek.

VRAAG: Kan er ook een vorming georganiseerd worden enkel voor onze afdeling?
Dat is zeker mogelijk. Neem contact op met jouw afdelingscoach om de mogelijkheden te bekijken.


VRAAG: Welke vormingen staan er nog op het programma?
Alle vormingen die vast liggen komen op de website terecht: www.s-p-a.be/vormingen
Kom dus af en toe terug om op de hoogte te blijven van de laatste updates. Ook onze afdelingscoaches houden je op maat van jouw afdeling of functie op de hoogte van de laatste updates.
Heb je zelf een suggestie dan kan je deze doorsturen naar jouw afdelingscoach.


VRAAG: Ik krijg geen bevestiging na mijn inschrijving. Wat nu?
Onze online vormingen gaan steeds door via het programma Livestorm. Na jouw inschrijving krijg je onmiddellijk een bevestiging. Er volgt ook nog een herinnering voor de sessie ene week vooraf en op de dag zelf.
Mocht je deze niet ontvangen, neem dan contact op met Justine Hollevoet (justine.hollevoet@s-p-a.be of 0474 58 11 24)


VRAAG: Ik heb een goed idee voor een nieuwe vorming. Aan wie kan ik deze doorgeven?
We kijken uit naar jouw suggestie. Alle info kan je doorgeven aan jouw afdelingscoach.
Misschien heb je ook al de ideale spreker in gedachten. Geef deze info dan zeker ook mee!


VRAAG: Bij de inschrijvingen wordt gevraagd naar mijn “Company”.  Wat moet ik hier invullen?
Hier vul je de naam van je afdeling in.


VRAAG: Waarom is bij sommige sessie een beperking op het aantal inschrijvingen per afdelingen? 
We willen zoveel mogelijk afdelingen de kansen geven om deel te nemen. Dat zorgt ook voor de beste dynamiek tijdens de sessie zelf.
Weet dat je steeds een sessie op maat kan vragen van je afdeling of je op de wachtlijst kan laten plaatsen door een mailtje te sturen naar justine.hollevoet@s-p-a.be


VRAAG: Waar kan ik inschrijven?
Op de website: www.s-p-a.be/vormingen vind je steeds een up-to-date overzicht met daarbij de link naar de inschrijvingen. 


VRAAG: Ik heb nog een andere vraag! 
Neem contact op met je afdelingscoach of onze vormingsverantwoordelijke Justine Hollevoet (justine.hollevoet@s-p-a.be of 0474 581124)